1.พนักงานธุรการ เพศหญิง  จำนวน 2 อัตรา

ห้างฯ มีความประสงค์ต้องการรับพนักงานเพื่อรองรับการขยายกิจการ

คุณสมบัติ  ดังนี้

                  -   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี   สาขาบริหารธุรกิจ   สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  สาขาการจัดการสำนักงาน 

ศิลปศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                  -   เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

                  -   มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้นำกิจกรรมระหว่างศึกษา

                  -   อายุไม่เกิน  35 ปี

              

2.พนักงานรายวัน เพศฃาย  จำนวน  4  อัตรา

 คุณสมบัติ   -   ไม่จำกัดวุฒิ

                -   เพศชาย อายุ 20-45 ปี

                -   สามารถเชื่อมได้ หรือ สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                

3.พนักงานรายวัน เพศหญิง  จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติ    -   อายุ 22 - 45 ปี

                -  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 

 

4.คนขับรถแท็กซี่ เพศชาย จำนวน 2 อัตรา

ห้างฯ บริการให้เช่ารถแท็กซี่มิเตอร์ รับส่งผู้โดยสาร จังหวัดสงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ดังนี้

คุณสมบัติ   - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า

                - มีใบขับขี่รถยนต์ประเภทรถสาธารณะ (ท.2)

                - สุขภาพแข็งแรง

                - ไม่เคยต้องคดี ต้องโทษจำคุก / ไม่เสพสารเสพติดให้โทษ

                - สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

*หมายเหตุ : ห้างฯมีให้ทั้งแบบเหมาขับรายวัน และรับผลตอบแทน เป็นเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น*

 

 สมัครด้วยตนเอง หรือ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :    0-7433-3191   .   086-489-5702   

 Download  ใบสมัคร www.pcpskl.com