1.  ตำแหน่งพนักงานบัญชี   จำนวน  2  อัตรา

 คุณสมบัติ      -  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  สาขาบริหารธุรกิจ 

                   -   เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

                   -   เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

                   -   มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้นำกิจกรรมระหว่างศึกษา

                   -  สมัครด้วยตนเอง 

 

 2.ตำแหน่งพนักงานธุรการ   จำนวน  3   อัตรา

 

 คุณสมบัติ     -   วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี หรือนักศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี    สาขาบริหารธุรกิจ   สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  สาขาการจัดการสำนักงาน  ศิลปศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                  -   เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

                  -   มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้นำกิจกรรมระหว่างศึกษา

                  -  เพศหญิง อายุไม่เกิน  30 ปี

                  -  สมัครด้วยตนเอง

       

  3.  ตำแหน่งพนักงานการตลาด  จำนวน  2   อัตรา

 

 คุณสมบัติ     -  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี หรือนักศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี  สาขาการตลาด  สาขาบริหารธุรกิจ   การบัญชี       การจัดการ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                                                                           

                  -  เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

                  -  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้นำกิจกรรมระหว่างศึกษา

                  -  เพศหญิง อายุไม่เกิน  30 ปี

                  - สมัครด้วยตนเอง

 

4.  ตำแหน่งพนักงานจัดซื้อ    จำนวน  1  อัตรา

 

คุณสมบัติ     -  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี หรือนักศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี  สาขาการตลาด  สาขาบริหารธุรกิจ   การบัญชี   การจัดการ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

                 -  เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

                 -   มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้นำกิจกรรมระหว่างศึกษา

                 -  เพศหญิง อายุไม่เกิน  30 ปี

                 -  สมัครด้วยตนเอง

 

5.พนักงานสโตร์ จำนวน  1   อัตรา

 

คุณสมบัติ   -   วุฒิ  ปวช. / ปวส.  ช่างเชื่อม

               -   เพศชาย อายุ20-30 ปี

               -   สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

               -  สมัครด้วยตนเอง

 

6.คนงานส่งของ  จำนวน  5  อัตรา

 คุณสมบัติ   -   วุฒิ ม.3

                -   เพศชาย อายุ20-35 ปี

                -   สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                -  สมัครด้วยตนเอง

 

 

 สมัครด้วยตนเอง หรือ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  คุณพฤกษา  0-7433-3191   

 Download  ใบสมัคร www.pcpskl.com