1.พนักงานรายวัน เพศฃาย  จำนวน  4  อัตรา

 คุณสมบัติ   -   ไม่จำกัดวุฒิ

                -   เพศชาย อายุ 20-45 ปี

                -   สามารถเชื่อมได้ หรือ สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                

2.พนักงานรายวัน เพศหญิง  จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติ    -   อายุ 22 - 45 ปี

                -  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 

หมายเหตุ      ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   หจก. พีซีพีวิศวกรรมและบริการ

                    399   ม.3    ถ.กาญจนวนิชย์   (  แยกสัณญาณไฟควนหิน )  ต.พะวง  อ.เมือง จ. สงขลา

 

 สมัครด้วยตนเอง หรือ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :    0-7433-3191   .   086-489-5702   

 Download  ใบสมัคร www.pcpskl.com